This index includes links to current 4-generation pedigree charts.  Each entry (4-generation pedigree chart) provides links to individual marriage and family group sheet.

 

Return to descendant pedigrees: Mary Johnson 1614  or  Pedigree Index

 

Cecilia Baynham 1586

 

 

Christopher Baynham 1478

 

 

John Ap Eynon (Baynham) 1380

 

 

Ralph Ap Eynon 1306

Johanna De Dene 1314

 

 

Henry De Dene 1235

 

 

William De Dene 1147

 

 

Ulric De Dene 1074

Agatha De Lasseberge 1240

Elizabeth Ap Eignon (Baynham) 1380

Richard (Robert) Abrahall 1372

Elizabeth (Pichard) Pechere 1376

Joan or Jane Morgan 1478

 

 

Jenkin Ap Philip 1377

 

 

Llywelyn Ap Ifor 1282

 

 

Hywel "Sais" Ap Rhys 1148

 

 

Rhys Ap Tewdwr 0997

 

 

Einion Ap Owain 0933

 

 

Cadell Ap Rhodri 0861

 

 

Gwriad Ap Elidir 0738

Nest Verch Cadell 0742

Cynan "Dindaethwry" Ap Rhodri 0745

 

 

Cadwaladr "Fendigaid" Ap Cadwallon 0615

 

 

Iago Ap Beli 0540

 

 

Maelqwn "Gwynedd" Ap Cadwallon 0470

 

 

Cunedda "Wledig" Ap Edern 0386

 

 

Teqid 0314

Gwawl Verch Coel 0388

Dyfnwallon Ap Arthen 0755

Rheingar 0865

Llywarch Ap Hymeid 0867

Mrs Llywarch Ap Hymeid 0872

Merfyn Ap Rhodri 0859

 

 

Gwriad Ap Elidir 0738

Nest Verch Cadell 0742

Cynan "Dindaethwy" Ap Rhodri 0745

 

 

Cadwaladr "Fendiqaid" Ap Cadwallon 0615

 

 

Iago Ap Beli 0540

 

 

Maelqwn "Gwynedd" Ap Cadwallon 0470

 

 

Cunedda "Wledig" Ap Edern 0386

 

 

Teqid 0314

Gwawl verch Coel 0388

Gwallwen Verch Afallach 0471

Cynan "Garwny" Ap Brochwel 0544

Dyfnwallon Ap Arthen 0755

Mrs Merfyn Ap Rhodri 0863

Nest 0934

Gwerystan Ap Gwaithfoed 0970

Nest Verch Cadell 0970

Gwladus Verch Rhiwallon 1041

 

 

Gwerystan Ap Gwaithfoed 0970

Nest Verch Cadell 0970

Maredydd Ap Owain 0938

 

 

Cadell Ap Rhodri 0861

 

 

Gwriad Ap Elidir 0738

Nest Verch Cadell 0742

Cynan "Dindaethwry" Ap Rhodri 0745

 

 

Cadwaladr "Fendigaid" Ap Cadwallon 0615

 

 

Iago Ap Beli 0540

 

 

Maelqwn "Gwynedd" Ap Cadwallon 0470

 

 

Cunedda "Wledig" Ap Edern 0386

 

 

Teqid 0314

Gwawl Verch Coel 0388

Dyfnwallon Ap Arthen 0755

Rheingar 0865

Llywarch Ap Hymeid 0867

Mrs Llywarch Ap Hymeid 0872

Merfyn Ap Rhodri 0859

 

 

Gwriad Ap Elidir 0738

Nest Verch Cadell 0742

Cynan "Dindaethwy" Ap Rhodri 0745

 

 

Cadwaladr "Fendiqaid" Ap Cadwallon 0615

 

 

Iago Ap Beli 0540

 

 

Maelqwn "Gwynedd" Ap Cadwallon 0470

 

 

Cunedda "Wledig" Ap Edern 0386

 

 

Teqid 0314

Gwawl verch Coel 0388

Gwallwen Verch Afallach 0471

Cynan "Garwny" Ap Brochwel 0544

Dyfnwallon Ap Arthen 0755

Mrs Merfyn Ap Rhodri 0863

Mrs Maredydd Ap Owain 0943

Gruffydd Ap Cynan 1055

 

 

Idwal Ap Meurig 0945

 

 

Anarawd Ap Rhodri 0857

 

 

Gwriad Ap Elidir 0738

Nest Verch Cadell 0742

Cynan "Dindaethwy" Ap Rhodri 0745

 

 

Cadwaladr "Fendigaid" Ap Cadwallon 0615

 

 

Iago Ap Beli 0540

 

 

Maelgwn "Gwynedd" Ap Cadwallon 0470

 

 

Cunedda "Wledig" Ap Edern 0386

 

 

Tegid 0314

Gwawl Verch Coel 0388

Gwallen Verch Afallach 0471

Cynan "Garwin" Ap Brochwel 0544

Mrs Cadwaladr Ap Catwallon 0639

Mrs Cynan "Dindaethwy" Ap Rhodri 0740

Dyfnwallon Ap Arthen 0755

Mrs Dyfnwallon Ap Arthen 0758

Mrs Anarawd Ap Rhodri 0861

Mrs Idwal Ap Meurig 0949

Gwair Ap Pill 0949

Mrs Gwair Ap Pill 0953

Angharad Verch Owain 1065

 

 

Gronwy Ap Einion 0959

 

 

Hywel "Dda" Ap Cadell 0887

 

 

Merfyn "Frych" Ap Gwriad 0764

Esyllt Verch Cynan 0770

 

 

Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0664

 

 

Cadfan Ap Iago 0569

 

 

Rhun "Hir" Ap Maelgwn 0492

 

 

Einion "Yrth" Ap Cunedda 0417

 

 

Padarn "Beisrudd" Ap Tegid 0339

Prawst Verch Tidlet 0422

Perwyr Verch Rhun 0496

Tandreg "Ddu" verch Cynan 0569

Pybba 0570

Mrs Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0669

Meurig Ap Dynwallon 0780

Mrs Meurig Ap Dyfnwallon 0784

Elen Verch Llywarch 0893

 

 

Bleiddig (Bledri) 0790

Tangwystl Verch Owain 0794

Llywelyn Ap Merfyn 0880

 

 

Merfyn "Frych" Ap Gwriad 0764

Esylit Verch Cynan 0770

 

 

Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0664

 

 

Cadfan Ap Iago 0569

 

 

Rhun "Hir" Ap Maelgwn 0492

 

 

Einion "Yrth" Ap Cunedda 0417

 

 

Padarn "Beisrudd" Ap Tegid 0339

Prawst Verch Tidlet 0422

Perwyr Verch Rhun 0496

Tandreg "Ddu" Verch Cynan 0569

Pybba 0570

Mrs Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0669

Meurig Ap Dyfnwallon 0780

Mrs Meurig Ap Dyfnwallon 0784

Mrs Llewelyn Ap Merfyn 0884

Ethelfleda Verch Edwin 0963

Cynfyn Ap Gwerystan 1002

Angharad Verch Maredydd 0982

 

 

Hywel "Dda" Ap Cadell 0887

 

 

Merfyn "Frych" Ap Gwriad 0764

Esyllt Verch Cynan 0770

 

 

Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0664

 

 

Cadfan Ap Iago 0569

 

 

Rhun "Hir" Ap Maelgwn 0492

 

 

Einion "Yrth" Ap Cunedda 0417

 

 

Padarn "Beisrudd" Ap Tegid 0339

Prawst Verch Tidlet 0422

Perwyr Verch Rhun 0496

Tandreg "Ddu" verch Cynan 0569

Pybba 0570

Mrs Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0669

Meurig Ap Dynwallon 0780

Mrs Meurig Ap Dyfnwallon 0784

Elen Verch Llywarch 0893

 

 

Bleiddig (Bledri) 0790

Tangwystl Verch Owain 0794

Llywelyn Ap Merfyn 0880

 

 

Merfyn "Frych" Ap Gwriad 0764

Esylit Verch Cynan 0770

 

 

Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0664

 

 

Cadfan Ap Iago 0569

 

 

Rhun "Hir" Ap Maelgwn 0492

 

 

Einion "Yrth" Ap Cunedda 0417

 

 

Padarn "Beisrudd" Ap Tegid 0339

Prawst Verch Tidlet 0422

Perwyr Verch Rhun 0496

Tandreg "Ddu" Verch Cynan 0569

Pybba 0570

Mrs Idwal "Iwrch" Ap Cadwaladr 0669

Meurig Ap Dyfnwallon 0780

Mrs Meurig Ap Dyfnwallon 0784

Mrs Llewelyn Ap Merfyn 0884

Neiniad Ap Gwaethfoed 0968

 

 

Caradog Ap Lles 0910

Lluddica Ap Tudur 0930

 

 

Cadell Ap Rhodri 0961

 

 

Gwriad Ap Elidir 0738

Nest Verch Cadell 0742

Cynan "Dindaethwy" Ap Rhodri 0745

 

 

Cadwaladr "Fendigaid" Ap Cadwallon 0615

 

 

Iago Ap Beli 0540

 

 

Maelgwn "Gwynedd" Ap Cadwallon 0470

 

 

Cunedda "Wledig" Ap Edern 0386

 

 

Tegid 0314

Gwawl Verch Coel 0388

Gwallwen Verch Afallach 0471

Cynan "Garwyn" Ap Brochwel 0544

Mrs Cadwaladr Ap Catwallon 0639

Mrs Cynan "Dinaethwy" Ap Rhodri 0740

Dyfnwallon Ap Arthen 0755

Mrs Dyfnwallon Ap Arthen 0758

Rheingar 0865

Llywarch Ap Hymeid 0867

Mrs Llywarch Ap Hymeid 0872

Angharad Verch Iago 0948

 

 

Anarawd Ap Rhodri 0857

 

 

Gwriad Ap Elidir 0738

Nest Verch Cadell 0742

Cynan "Dindaethwy" Ap Rhodri 0745

Mrs Cynan "Dindaethwy" Ap Rhodri 0740

Dyfnwallon Ap Arthen 0755

Mrs Dyfnwallon Ap Arthen 0758

Mrs Anarawd Ap Rhodri 0861

Angharad Verch Morgan 1304

Rhun Ap Gronwy 1270

Joan Verch Aron 1274

Cecily Welsh 1380

Roger Vaughan 1377

Gwladus Verch Dafydd 1405

 

 

Hywel "Fychan" Ap Hywel 1304

 

 

Gruffudd Ap Cadwaladr 1202

Mrs Gruffudd Ap Cadwaladr 1212

Alice Verch Llwewlyn 1306

John Gage 1479

 

 

John Gage 1394

Joan Sudgrave

Thomas Saint Clare 1399

Mrs Thomas Saint Clare 1403

Philippa Guldeford 1480

 

 

Edward Guildford 1385

Julian De Pitlesden 1387

Richard Waller 1410

 

 

Thomas Waller 1303

 

 

Walter Wallur 1218

 

 

John Waller 1125

Mortimer 1261

Catherine Clifford 1307

Henry Chalfunt 1310

Margaret Gulby 1406